de polsslag van het leven,
cardiovasculaire gezondheid

welkom
Homepage

De polsslag van het leven, cardiovasculaire gezondheid

Zeventig slagen per minuut, gemiddeld vier duizend en vierentwintig repetitieve pulsen dag in dag uit. In wezen het fundamentele ritme van ons leven, kostbare en kwetsbare.

Centraal in dit paradigma van het leven staat ons cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten), die gezamenlijk het vervoer van voedingsstoffen naar de bouwstenen van het lichaam, de cellen, en het verwijderen van afvalproducten via onze longen, de lever en de nieren verzorgen.

wie

Cardiovasculaire aandoeningen komen met grote persoonlijke en maatschappelijke implicaties. Binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project Trans Tech Diagnostics (TTD) richt het publiek-private consortium van de Universiteit van Maastricht (CARIM, hoofdpartner), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITO en TSG Innoteq zich op de ontwikkeling van innovatieve diagnostische alternatieven waarmee betere evaluatie van het risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten mogelijk wordt.

doel

Hoofddoel van het onderzoek van TTD is het realiseren van innovatieve opties voor betere cardiovasculaire diagnostiek. Hiermee kan de individuele kwaliteit van leven, met name voor ouderen, worden verbeterd. TTD biedt bovendien een open innovatienetwerk voor publiekprivate samenwerking ter verbetering van deze nieuwe diagnostiek om cardiovasculaire gezondheid te maximaliseren. TTD moedigt MKB’s-KMO’s, kenniswerkers en studenten aan om te informeren naar de opties om samen te werken aan onze innovatieprojecten.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Trans Tech Diagnostics is een Interreg V-project van de grensregio Vlaanderen-Nederland en ontvangt fi nanciële steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO, €1,580,000) en tevens van regionale overheden en de TTDpartners (€1,580,000; totale projectbudget €3,160,000).

samenwerken

Belangstelling in deelname aan Trans Tech Diagnostics of wilt u meer informatie over TTD ontvangen?

Neem dan contact op met Daniël Molin van Universiteit Maastricht.

Daniël Molin<>d dot molin at maastrichtuniversity dot nl

Interreg Vlaanderen-Nederland

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland