Partners

samenwerken doe je met partners

BONNÉ+JAN

BONNÉ+JAN spreek je uit als “bonnééé plus jan” en is een creatief collectief. We werken aan een mix van verscheidende creatieve disciplines, waaronder grafische vormgeving, film en animatie.

Wij werken voor relaties die voor ons, onze expertise en werkwijze kiezen en hoofdzakelijk voor overheid, semi-overheid, onderwijs en de zorgsector in Nederland en België.

Concreet betekent dit dat wij ontwerpen maken voor boeken, jaarverslagen, nieuwsbrieven, magazines, folders, brochures, flyers, posters, verpakkingen. Maar ook gehele huisstijlen verzorgen (van concept, logo/beeldmerk, tot bewegwijzering en het kop en schoteltje op tafel). Daarnaast maken we bedrijfs(films/documentaires), instructievideo's, sfeerimpressies, drone beelden, maar ook animaties en motion graphics. Geheel met ons eigen team professionals.

DSP Valley

DSP Valley is an independent cluster of excellence in smart electronic systems and embedded technology solutions. DSP Valley groups 100+ members: universities, research institutes and companies, from small start-ups, over SMEs to large international groups with a local R&D activity.

DSP Valley offers its members a networking platform that allows them to explore each other’s expertise and that stimulates innovation by exploiting complementarities.

With its extensive offer of high quality activities DSP Valley is one of the top clusters in Europe in the area of smart electronic systems and embedded technology solutions. Its activities include for example regional and international inter cluster B2B forums, Academia-to-Business forums, a shared group booth at international exhibitions, custom matchmaking events, technical seminars, a bi-monthly newsletter and brokerage services for participation in European ICT programs.

DSP Valley is headquartered in Leuven, Belgium and has a branch office in Eindhoven, The Netherlands.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

Maastricht University | CARIM

CARIM is one of the top institutes for translational cardiovascular research in Europe. It is among the world leaders in the fields of research into vascular and thrombotic disorders and atrial fibrillation, as well as translational heart failure research. It has also made important international contributions to molecular imaging in the cardiovascular field.

Cardiovascular scientists from around the world have joined CARIM because it values open communication, close cooperation, high ambitions, excellent facilities, and a critical learning environment.

PimBIO

PimBio BV is a privately held company founded in 2014 to develop  new and promising microfluidic devices for bioengineering of physiologically relevant living tissue for different applications. The development of a platform technology producing 3D physiologically relevant in vitro model will enable the generation of fully differentiated living tissue types and whole organs which can be used in scientific research, regenerative medicine and industry.

PimBio has the vision to operate as a market leader in the manufacturing of microfluidic devices, by investing in quality, innovation and capacity. PimBio supports the 3Rs, the guiding principles of reduction, refinement and replacement of animal experiments.

The essence for PimBio is to work together with customers on innovative and reliable solutions in the complete trajectory from idea to manufacturing.

The mission of PimBio is to provide research and industrial community a unique combination of micro technologies, materials, microfluidics knowledge and customer application know-how, which enables PimBio to offer customers innovative and sustainable solutions with 3Rs potential to improve people’s lives.

Provincie Limburg (B)

Gezien haar grensligging is het voor de provincie Limburg een must met naburige regio's goede relaties te onderhouden. Zelfs in het ééngemaakte Europa van vandaag stoten we nog op staatsgrenzen, op verschillen in beleid en wetgeving. Niet alleen voor het oplossen van grensproblemen is samenwerking zinvol, maar ook om - mét Europese steun - te leren van elkaar en samen projecten te ontwikkelen.  

Op bilateraal niveau gaat bijzondere aandacht uit naar de interlimburgse samenwerking in het kader van het Limburgcharter. Doel is om door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven, bij te dragen aan de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de hele grensregio. Op Europees vlak wordt ingezet op het uitbouwen van de Europese beleidsvoering en fondsenwerving van het provinciebestuur

Het provinciebestuur onderhoudt goede contacten met de naburige Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. Zo wordt er onder andere actief samengewerkt rond innovatie en cultuur, zowel binnen als buiten de Interreg-programma’s EMR en GVN.

Provincie Limburg (NL)

Een Provincie heeft een aantal kerntaken. Dat zijn taken die we volgens de wet moeten doen. Hieraan werkt de Provincie natuurlijk niet alleen. We doen veel samen met gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

Het houden van toezicht op de naleving van regels en wetten op het gebied van milieu, water, bodem en natuur draagt ertoe bij dat de provincie Limburg een aangename omgeving is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Het Gouvernement aan de Maas ligt  aan de Maas in Maastricht. Voor een klein deel zelfs op een eiland in de Maas. Het werd gebouwd tussen 1983 en 1985.

Bij de Provincie Limburg werken ruim 900 ambtenaren. Zij ondersteunen Gedeputeerde Staten. De provinciesecretaris/ algemeen directeur is het hoofd van de provinciale organisatie. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en de ambtenaren.

Provincie Noord-Brabant

De provincie werkt met overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven. Het provinciebestuur maakt op basis daarvan beleidskeuzes, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord. De (gekozen) maatschappelijke opgaven én het Bestuursakkoord vormen samen de Concernagenda.

De directie organiseert op basis van de Concernagenda het werk van de organisatie. Dat doet zij programma's en daaronder projecten. De sturing daarop vindt plaats in portfolio's. Elk directielid heeft een portfolio met een bundeling van samenhangende programma’s.  

Voor de uitvoering van die programma's zijn programmamanagers verantwoordelijk. De organisatie ondersteunt hen hierbij optimaal.

Tenco DDM

Met meer dan 10 jaar ervaring en een breed aanbod van prototyping diensten, bouwt Tenco DDM
mee aan een meer efficiënt en duurzaam productieproces. Wij zijn actief in verschillende sectoren
zoals o.a. de medische sector, de automobielindustrie, de verlichtingswereld en productontwikkeling.
Onze kennis op vlak van 3D printing en prototyping maakt dat innovatie sneller zijn weg naar productie
kan vinden.

Met een team specialisten die ervaring hebben in diverse domeinen zoals design en engineering,
industriële kunststofverwerking, verspanende technieken, lakafwerking en technische coatings, kunnen
we u in elke fase van een project een oplossing bieden. Dit kan gaan van prototypes tot kleine eindseries
(3D printen, CNC verspanen, vacuum casting,...) of grotere productie-oplages (spuitgieten).

TSG Group

TSG Group (Total Support Group) is een Nederlands bedrijf dat gevestigd is in Eindhoven. De focus ligt op B2B ontwikkelingen van eindproducten, speciaalmachines als ook automatiseringen en mechatronische oplossingen. Onze klanten bevinden zich in de volgende marktsegmenten:

•    High-Tech Systems & Materials (HTSM)
•    Life Science & Health
•    Mobility
•    Lighting
•    Sport & Leisure
•    Agri & Food
•    Consumer

Met bijna 100 specialisten ondersteunt TSG haar klanten bij projectmatige ontwikkelingsprocessen en innovaties van idee tot aan productie. Hierbij besteden we aandacht aan analyse(fase), ontwerp, engineering en maakbaarheid.

Onze engineering- en projectmanagementvaardigheden worden gecombineerd met uitgebreide kennis van materialen, oppervlaktebehandelingen en productieprocessen. In onze werkplaats in Eindhoven vervaardigen we prototypen, speciaalmachines en kunnen we pilotseries produceren.

TSG Group bestaat uit 4 business units:
TSG Essempio, TSG InnoteQ, TSG Engineering en Finetic.

TSG Essempio focust zich op productontwikkeling met o.a. concept, industrieel ontwerp, ergonomie, productengineering, visualisaties, prototypebouw en nulserieproductie.

TSG InnoteQ is verantwoordelijk voor projecten op het gebied van ontwikkeling van speciaalmachines, tools en automatiseringsvraagstukken (Smart Industry).

In nauwe samenwerking realiseren onze projectmanagers, systeemarchitecten, ingenieurs, analisten en designers de beste oplossingen voor onze klanten op het gebied van speciaalmachines, eindproducten en mechatronica.

De specialisten van TSG Engineering ondersteunen onze klanten op projectbasis via een outsourcing traject op locatie of met technische consultancy.
Zusteronderneming Finetic biedt dienstverlening op het gebied van website ontwikkeling en web applicaties zoals bijvoorbeeld online strategie, SEO/SEA en productconfiguratoren.

 

UHasselt | BIOMED

 

BIOMED wil een multidisciplinair instituut zijn waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs in het domein van de levenswetenschappen in nauwe samenhang worden beoefend in een stimulerende academische omgeving.

Hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek wordt beoogd in een beperkt aantal geselecteerde domeinen/thema's met daarbij een meer ziekte georiënteerde aanpak. Wetenschappelijke dienstverlening wordt uitgevoerd in activiteitsdomeinen die nauw aansluiten met de onderzoeksexpertise. Naast de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie wordt ook de economische valorisatie van de onderzoeksresultaten nagestreefd.
 
De wetenschappelijke en technologische expertise van BIOMED wordt maximaal aangewend voor de wetenschappelijke vorming van academici in onze universiteit. Het instituut wil daarnaast ook een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio door jonge beloftevolle onderzoekers op te leiden in een stimulerende academische omgeving, door actieve samenwerking met de lokale gezondheidssector, en door maximale ondersteuning te bieden aan de uitbouw van economische projecten in de levenswetenschappen

Vito

Het departement Duurzame Gezondheid van VITO bestaat uit een multi-disciplinair team met achtergrond in fysica, bio-informatica, biologie, biochemie, biomedische wetenschappen, en ingenieurs. State-of-the-art infrastructuur en expertise zijn aanwezig om het allernieuwste biomedisch onderzoek uit te voeren op complexe klinische stalen met optimaal behoud van natieve biologische informatie. Verscheidene biomerkerfracties (DNA, RNA, eiwitten) worden volledig gekarakteriseerd aan de hand van specifieke technieken en dienen als input voor vernieuwende technologie-ontwikkeling. Nieuwe biomerkers worden ontwikkeld met behulp van uitvoerige proteomics analyse op stalen die gefractioneerd worden uit verschillende types vloeibare biopsies. Hoge-kwaliteit data wordt gegarandeerd door ontwikkeling van technologie-gebaseerde algoritmes die maximale kwaliteitscontrole en data-aanrijking toelaten.

partners

Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD
Maastricht University - Partner TTD