Eindevent

Informatie over het eindevent volgt binnenkort.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland