Partners

< Terug naar partner overzicht

01 - Maastricht University | CARIM

Binnen TTD wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe diagnostische tools voor hart- en vaatziekten, zowel op technisch als onderliggend inhoudelijk vlak. De partner Universiteit Maastricht (UM) heeft, in samenwerking met de andere TTD-partners verschillende resultaten geboekt.

  • Samen met VITO (Centre for Proteomics, Universiteit van Antwerpen en VITO) is in het kader van het TTD werkpakket “WP3D2 – Inflammatie” een grote ‘proteomics-analyse’ uitgevoerd op endotheelcellen. Hierbij wordt de expressie van eiwitten vergeleken tussen niet-ontstoken en ontstoken endotheelcellen. De data worden momenteel geanalyseerd. De verwachting is dat dit nieuwe inzichten zal geven in welke eiwitten betrokken zijn bij hart- en vaatziekten.
  • Voor “WP3D3 – Metabool” heeft de UM een portfolio van assays opgezet, waarmee via imaging de metabole status van endotheelcellen kan worden uitgelezen, als maat voor risico op hart- en vaatziekten. Via de 2e MIX-ronde hopen we partners te vinden waarmee we de imaging van deze karakteristieken kunnen vereenvoudigen.
  • Samen met TSG InnoteQ en PPLs Tenco DDM en PimBio werkt UM aan het ontwikkelen van een geautomatiseerde ‘Dynamic Inflammation Assay’. Hierbij wordt in vitro de interactie tussen bloedvaten en immuunsysteem (de basis van veel hart- en vaatziekten) bestudeerd, op een kleinschalige en eenvoudige wijze. UM heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe proof-of-concept model nieuw verkregen biologische inzichten ingezet aan de iteratieve samenwerking met de genoemde partners om te komen tot de eerste ‘Dynamic Inflammation Assay’ en een eerste prototype succesvol getest op 18 december 2018; een mooi succes van interregionale publiek-private samenwerking die in 2019 tot een Demonstrator zal worden doorontwikkeld.

De eerste prototypen getest in december 2018, het realiseren van verschillende nieuwe R&D assays en infrastructuur, de versterking van ons netwerk en het realiseren van meer en tevens succesvolle samenwerking met onze collega’s uit België en Nederland maar bovendien ook versterking van kennis en know-how bij de Universiteit Maastricht en haar onderzoekers laten zien dat Europese samenwerking sterk maakt.

UM - TTD

Figuur: Binnen TTD heeft de UM samen met de partners verscheidene resultaten geboekt. Links: Voorbeeld van verschil in expressie van een eiwit tussen verschillende condities, verkregen door middel van de proteomics-analyse tezamen met VITO. A = niet ontstoken endotheel; B,C,D = endotheel in vitro ontstoken gemaakt door verschillende stimuli. Blauw = 1 uur, rood = 3 uur, groen = 16 uur ontstoken. Midden: Door middel van een fluorescente probe (groen) wordt de metabole status van de endotheelcellen (kern = blauw) zichtbaar gemaakt. Rechts: Op 18 december 2018 is de eerste nieuwe ‘Dynamic Inflammation Assay’ als door verschillende partners binnen TTD ontwikkeld uitgetest op de UM.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland