Partners

< Terug naar partner overzicht

02 - UHasselt | BIOMED

Hart- en vaatziekten zijn in Europa doodsoorzaak nummer 1 en kosten de Europese gemeenschap 196 miljard euro per jaar.

Binnen het Euregionale project ‘TransTechDiagnostics’ willen we laboratoriumopstellingen, die vroege indicatoren van hart- en vaatziekten kunnen aantonen, omvormen tot potentiële diagnostische tools of kits die patiënten zo vroeg als mogelijk op hun risico kunnen wijzen. Deze kits worden ontwikkeld in samenwerking met bij voorkeur lokale bedrijven.

In het eerste luik van TTD werden enkele ontwikkelde tests bij de verschillende TTD partners die in aanmerking komen voor risicoanalyse opgelijst en geëvalueerd. Hierbij werd een bij de UHasselt/BIOMED ontwikkelde biomerker voor vroege inflammatie als een belangrijke parameter voor risicoanalyse opgenomen in de valorisatie. Omwille van het diagnostisch potentieel van deze vroege biomerker onderzoekt UHasselt/BIOMED momenteel de patenteerbaarheid van deze biomerkermeting. Deze methodiek, die voordien aan de UHasselt/BIOMED werd ontwikkeld, is de enige wereldwijd die deze biomerker kan meten in patiëntstalen (bv serum). Om deze valoriseerbare kennis nog te versterken en te verankeren in de regio werd ook ingezet op de uitbreiding van de gezamenlijke infrastructuur. Aan de UHasselt werd hiervoor het Next Generation Sequencing (NGS) platform uitgebreid en geoptimaliseerd voor het onderzoek van extracellullaire vesikels gezien hun belang als vroege indicatoren voor hart- en vaatziekten.

Binnen Interreg wordt erg veel belang gehecht aan samenwerking met private partners. Ondertussen hebben reeds meerdere Vlaamse bedrijven (bv. apDia en Fox Biosystems) interesse getoond om commerciële testen te ontwikkelen voor deze veelbelovende biomerker, die in de klinische laboratoria kunnen gebruikt worden.

De bekomen resultaten illustreren duidelijk dat we in het project ‘Trans Tech Diagnostics’ gebruik maken van complementaire kennis en expertise van zowel publieke als private instellingen in de Grensregio. In dit verband heeft Fox-Biosystems, een startend bedrijf in de medische biosensor nanotechnologie dat samen met UHasselt biosensoroplossingen wil uitwerken binnen TTD, toegezegd om vanaf 2019 als PPL binnen TTD mee te werken aan de ontwikkeling van een handzame en betaalbare biosensor voor deze unieke merker.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland