Partners

< Terug naar partner overzicht

04 - TSG Group

TSG InnoteQ uit Eindhoven is binnen TTD bezig geweest met de vertaling van een provisorische proefopstelling voor onderzoek naar cel-cel interactie naar een geminiaturiseerde milli-fluidische module (nieuw proof-of-concept-model).

Het is een minifabriek op het formaat van een well plate waarmee Universiteit Maastricht een stap kan maken in gebruikersvriendelijkheid en reproduceerbaarheid van biomoleculaire testen. Om een en ander te kunnen realiseren is gebruik gemaakt van diverse 3D printtechnieken van project partner light Tenco DDM uit Genk, België. Buiten de flexibiliteit die deze techniek biedt, zijn geometrieën mogelijk die op conventionele wijze niet maakbaar zijn. Daar waar contact gemaakt wordt met celmateriaal is gebruik gemaakt van biocompatibel materiaal. Eind 2018 is de eerste ‘Dynamic Inflammation Assay’, zoals het product genoemd wordt, voor het eerst met celmateriaal succesvol getest in Maastricht, aan de hand waarvan nog enkele aanpassingen zullen worden doorgevoerd. Binnen een bouwvolume van ongeveer 1 dm3 zullen uiteindelijk 12 micropompen de testvloeistoffen door microkanalen sturen ter imaging en analyse, om uiteindelijk te werken aan voorspellingen op het gebied van ontwikkeling van aderverkalking bij de mens en theragnostiek als preventief middel.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland