Partners

< Terug naar partner overzicht

06 - DSP Valley

TransTech Diagnostics (TTD) richt zich op de ontwikkeling van innovatieve diagnostische alternatieven die een betere inschatting van risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten mogelijk maken.

TTD biedt een open innovatienetwerk voor publiek-private samenwerking om de cardiovasculaire gezondheidsoplossingen voor de toekomst te creëren.

Om deze samenwerkingsopties te stroomlijnen en in overeenstemming te brengen met de doelen (indicatoren) van het project, trad DSP Valley aan het TTD-team toe en paste de 'MIX-aanpak' toe om de overdracht van oplossingen van belangrijke TTD-partners - Universiteit Maastricht (CARIM), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITO en TSG InnoteQ -naar de markt te ondersteunen.

De MIX-aanpak is een multidisciplinaire, interregionale, X-sectorale innovatiebenadering die de systemische, positieve cyclus van innovatie en kenniscreatie toepast en is gericht op het ontwikkelen van duurzame waardemodellen. Deze benadering houdt rekening met zeven succesfactoren die de belangrijkste uitdaging aanpakken met betrekking tot de implementatie van het MIX-model, ic. het integreren van mensen met verschillende expertise, verschillende achtergronden, verschillende ervaringen in een coherente aanpak gericht op concrete en tastbare oplossingen. De MIX-innovatieaanpak is het resultaat van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het EU CIP-project Nano4Health, dat als doel had om de ontwikkeling van gepersonaliseerde toepassingen voor gezondheidszorg op het kruispunt van nano- en biotechnologie te ondersteunen.

Op basis van de MIX-principes werd de aanpak afgestemd op de TTD-context (zie figuur) en werden 5 stappen gedefinieerd:

  1. Ideescreening en -selectie
  2. Waardemodellering
  3. Teambuilding
  4. Actieplan
  5. Opzetten PPL's.

Binnen de looptijd van TTD zijn twee MIX-ronden voorzien, waarvan de eerste is afgerond in januari 2018 en de tweede is gestart in november 2018 en naar verwachting zal lopen tot en met maart 2019.

Vanuit de eerste ronde zijn drie teams gevormd. Alle teams bevatten partners van het originele TTD-consortium, extra (private) partners en partners uit zowel Vlaanderen als Nederland. Het eerste team ('Dynamic Inflammation Assay') begon met de oorspronkelijke TTD-partners UM en TSG InnoteQ en heeft twee private partners (PimBio en Tenco DDM) als PPL aan het consortium toegevoegd. Momenteel worden de eerste prototypen van deze samenwerking getest binnen het consortium. Het tweede team staat op het punt een private partner als PPL aan TTD toe te voegen, en het derde team inventariseert momenteel mogelijke PPL-toevoeging van een partner.

In de tweede ronde zijn opnieuw drie projecten gedefinieerd. Daarnaast zijn er meerdere (private) partners gecontacteerd en zullen binnen deze ronde extra mogelijke partners worden geselecteerd. De teambuilding van deze ronde begint naar verwachting in januari 2019, waardoor de teams vanaf februari 2019 kunnen worden opgezet en additionele PPL aan het TTD-consortium kunnen worden toegevoegd.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland