Partners

< Terug naar partner overzicht

12 - Provincie Limburg (NL)

Limburg is een van de twaalf provincies van Nederland en ligt in het zuidoosten van het land.

Het wordt soms Nederlands-Limburg genoemd als het nodig is onderscheid te maken met de gelijknamige Vlaamse provincie. Het provinciebestuur bestaat uit Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning.

Het bestuur in de provincies wordt ondersteund door de ambtenaren. Zij bereiden de plannen voor en voeren de besluiten van het bestuur uit. Aan het hoofd van de provinciale organisatie staat een provinciesecretaris/algemeen directeur.

De provincies vormen de schakel tussen de gemeenten en het rijk en worden daarom het middenbestuur genoemd. Ze voeren simpel gezegd de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het rijk te klein. De provincies werken veel samen met de andere overheden (rijk, gemeenten en waterschappen) en met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland