Partners

< Terug naar partner overzicht

14 - Provincie Noord-Brabant

De provincie werkt met overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke opgaven van Brabant.

Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven. Het provinciebestuur maakt op basis daarvan beleidskeuzes, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord. De (gekozen) maatschappelijke opgaven én het Bestuursakkoord vormen samen de Concernagenda.

De directie organiseert op basis van de Concernagenda het werk van de organisatie. Dat doet zij programma's en daaronder projecten. De sturing daarop vindt plaats in portfolio's. Elk directielid heeft een portfolio met een bundeling van samenhangende programma’s.  

Voor de uitvoering van die programma's zijn programmamanagers verantwoordelijk. De organisatie ondersteunt hen hierbij optimaal.

Trans Tech Diagnostics is een Innovatieproject vanInterreg Vlaanderen-Nederland